435240 Storfe entrecotekam u/ben modnet

Produktbeskrivelse

Kammen skal tas ut fra bak 5. ribben og til mellom 10. og 11. ribben.
Ved utbeningen skal det være gjort et snitt langs torntappene, slik at man får en ren snittflate og at benhinnen
ikke er revet løs fra kammen. Deretter skal det være skåret ned langs ribbenene.
Kammen skal så være rullet ut ved at man går inn ved ryggsenen og følger det naturlige skillet rundt ytrefileten.
 

MINIMUM VEKT: 2,0 kg.

 

Slaktedel Forpart
Stykningsdel Kam
Ben Uten