438180 Kalv høyryggstek u/ben surret

Produktbeskrivelse

Høyryggstek skal være tatt ut mellom siste nakkevirvel og 5. ribbein. Høyryggsteken skal være uten ryggsene, brusk, løst kjøtt og blodig. Steken skal være rettskåret i begge ender og sidene skal være rettskåret, parallelt med og 3 cm utenfor det naturlige skillet. Steken skal være nettet.

 

Slaktedel   Forpart
Stykningsdel   Høyrygg
Ben   Uten