Sissel jobber med markedsregulering og særlig for egg.