Et balansert marked sikrer norske forbrukere tilgang på norskprodusert kjøtt og egg og bidrar til optimal ressursbruk