428080 Svin mørbrad m/5 mm spekk

Produktbeskrivelse

Mørbraden skal være skåret fra skinken ca. 5 cm. fra kula på isbenet, på skrå utover og fra svinekammen, like foran isbenet (hoftekammen). Mørbraden skal være avspekket til MAKSIMUM fettykkelse: 5 mm. Pusses fri for løsthengende kjøtt.

 

Slaktedel   Bakpart
Stykningsdel   Mørbrad
Ben   Med