407320 Storfe kotelettkam m/ben

Produktbeskrivelse

Kotelettkam m/ben skal bestå av de to fremste lendevirvlene regnet fra og med det 13. ribbenet og bakover.

Skjæres kun av dyr < 30 mnd hvor ryggsøyla ikke er å betrakte som SRM.

 

Slaktedel Bakpart
Stykningsdel Kam
Ben Med