452070 Sau lårstek u/ben surret

Produktbeskrivelse

Knoken skal være skåret av i leddet på skrå mot knoken. Isbenet og lårbenet skal være skåret ut. Steken skal være trimmet for fett og løst kjøtt. Steken skal være nettet og klipset.

 

Slaktedel   Bakpart
Stykningsdel   Lår
Ben   Uten