440015 Lam lårstek u/ben, surret

Produktbeskrivelse

Knoken skal være skåret av i leddet på skrå mot knoken. Isbenet og lårbenet skal være skåret ut. Steken skal være trimmet for fett og løst kjøtt og ikke ha dype snitt i kjøttet. Steken skal være nettet og klipset.

MAKSIMUM FETTYKKELSE: 0,5 cm.

 

Slaktedel   Bakpart
Stykningsdel   Lår
Ben   Uten