440010 Lam lårstek m/ben

Produktbeskrivelse

Knoken skal være skåret av i leddet på skrå mot knoken. Mørbraden skal være skåret av ca. 3 cm nedenfor kula på isbenet, på skrå utover. Steken skal være rundskåret.

 MAKSIMUM FETTYKKELSE: 0,5 cm.

 

Slaktedel Bakpart
Stykningsdel Lår
Ben Med