418640 Kalv flatbiff

Produktbeskrivelse

Kalv flatbiff skal være skåret fra låret i det naturlige skillet, og være renskåret for fett og hinner. Lokket skal være fjernet. Hinnen under lokket skal sitte på flatbiffen.

MINIMUM VEKT: 0,7 KG

 

Slaktedel   Bakpart
Stykningsdel   Lår
Ben   Uten