Søk:

 
Du er her: Forside /Reguleringslager

Verktøylinje

Ett av verktøyene i markedsreguleringen

Reguleringslager

Lagring på reguleringslager er ett av de tiltakene som kan benyttes i markedsreguleringen av kjøtt. Det er også mulighet for å lagre egg, men på grunn av begrenset holdbarhet og ingen mulighet for fryselagring gjøres dette under noe andre premisser enn på kjøtt. Det er reguleringslagring av kjøtt som omtales her.

Klikk her får å se hva som ligger på reguleringslager nå.

I perioder med overskudd av ferske slakt er det åpning for å legge dette på fryselager under gitte forutsetninger. Volummodellene som er vedtatt av omsetningsrådet på storfe, sau og lam tilsier at det er et øvre tak på hvor stort volum som årlig kan fryses inn. Dette begrenser seg til 2.500 tonn for storfe og 3.500 tonn på småfe (sau/lam). For gris er det ingen slik volumbegrensning. Kostnadene dekkes av midler fra omsetningsavgiften (les mer om omsetningsavgift ). Avsetning på det som er lagt på lager må finnes gjennom enten fremtidig salg i det norske markedet, eller for gris salg til utlandet gjennom reguleringseksport . Eksport (gris) blir valgt når det ikke finnes tilstrekkelig avsetning i det norske markedet innen rimelig tid.

Det er Nortura som kan selge slakt til reguleringslager (jf rollen som markedsregulator), men i særskilte tilfeller har det vært/blir det åpnet for at også private slakterier kan levere til regulering.

De fysiske lagrene som benyttes ligger i hovedsak utenfor Nortura, og de er uavhengige selskaper som har fryselagring som næringsvirksomhet. For å bidra til en bedre logistikk benyttes lagre i alle landsdeler. Mengde kjøtt på lager varierer gjennom året og avhenger av markedssituasjonen på de enkelte dyreslag, og i perioder med store volumer på lager benyttes inntil 10-15 ulike lagersteder.

I hovedsak er det hele slakt som kan legges på reguleringslager, men det er også åpnet for å regulere enkelte råvarer - se oversikt over reguleringsvarer her. Slakt som har ligget på fryselager har en noe annen anvendelse enn fersk vare, og for å kompensere for dette gis det prisreduksjon for frossen vare - såkalt frysefradrag - når det kjøpes fra reguleringslager. Størrelsen på dette varierer mellom dyreslagene.

Avsetningstiltak og herunder reguleringslagring er regulert gjennom retningslinjer. Disse kan leses ved å følge lenkene nedenfor (eksterne lenker, åpnes i eget vindu):