Søk:

 
Du er her: Forside / Engrospriser /Priser fremover

Verktøylinje

Prisutsikter

Her beskrives prisutsiktene fremover. Det som her omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes også av mange andre elementer så det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng. Denne siden vil bli oppdatert ved behov, og for alle prisvurderinger tas det forbehold om endringer som måtte oppstå på grunn av endringer i markedssituasjonen for det enkelte dyreslag.

Vi gjør oppmerksom på at disse prisutsiktene gjelder engrospris. Se oversikt over engrosprisene her. 

Avregningspris - pris til bonde - vil avhenge av disse prisene, men det kommer mange andre elementer i tillegg. Blant annet endringer i omsetningsavgift. Oppbyggingen av nettonoteringen kan sees her.

 

Oppdatert pr: 22.03.2018


Storfe

For 1. halvår 2018 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på storfe kr 60,50 per kg.

Gjennomførte og planlagte engrosprisendringer per kilo første halvår 2018: 

1. januar (uke 1)

opp kr 0,70 - gjennomført   

26. februar (uke 9) ned kr 0,70 - gjennomført  
2. april (uke 14) opp kr 1,50 - gjennomført
16. april (uke 16) opp kr 0,80 - gjennomført

Konsernstyret i Nortura har fastsatt en planlagt gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2018 på kr 60,50. Dette er en økning på kr 0,50 fra 2. halvår 2017. Det legges opp til å ta ut hele prisøkningen.

Engrosprisløypene er utarbeidet med bakgrunn i å stimulere til leveranse i perioder med stort underskudd.Gris

Målpris for avtaleperioden 1. juli 2017 til og med 30. juni 2018 er kr 32,43. Det er en videreføring fra siste avtaleår. Med bakgrunn i markedsutsiktene for gris ble det 16. mars gitt melding om reduksjon i engrosprisen med kr 0,50 fra 2. april 2018. Dette innebærer at prisuttaket blir om lag 80 øre under målpris. 

 

Gjennomførte engrosprisendringer per kg for avtaleåret 2017/2018:

2. oktober (uke 40)

opp kr 0,40 - gjennomført

16. oktober (uke 42)

opp kr 0,40 - gjennomført

desember 

ned kr 0,80 - gjennomført

2. april (uke 14) ned kr 0,50 - gjennomført

I desember var det nedtrapping på pris og vekter for å trekke fram gris til slakting før jul. 

 

 

Lam

For 1. halvår 2018 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på lam kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2017 og også uendret fra 1. halvår 2017.    

 

Gjennomførte engrosprisendringer per kg 1. halvår 2018:  

1. januar (uke 1)

opp kr 2,00 - gjennomført 

15. januar (uke 3)  opp kr 1,50 - gjennomført

 

Sau

På grunn av markedssituasjonen for sau ble det 22. mars gitt melding om reduksjon i engrosprisen fra 2. april 2018. 

Gjennomførte engrosprisendringer per kg 1. halvår 2018:  

1. januar (uke 1) 

ned kr 1,00 - gjennomført  
2. april (uke 14)         ned om lag kr 5,- i gjennomsnitt for alle klasser

Avregningspris til produsent for sau og lam påvirkes også blant annet av endringer i grunntilskudd. Grunntilskudd kan det leses mer om her

 

 

Egg

For 1. halvår 2018 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på egg kr 19,35 per kg. Det er en økning på 15 øre fra 2. halvår 2017 og 55 øre høyere enn 1. halvår 2017.  

 

Gjennomførte engrosprisendringer per kg 1. halvår 2018:

1. januar (uke 1)       

opp kr 0,20 for egg fra frittgående høner  - gjennomført    

opp kr 0,10 for egg fra miljøinnredning - gjennomført