Satser omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som betales av bøndene til finansiering av reguleringstiltak, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Omsetningsavgiften er en avgift som betales av bøndene for omsetning av de dyreslag/produksjoner som inngår i markedsreguleringen og har felles opplysningsvirksomhet. Satsene for omsetningsavgift fastsettes normalt for ett år av gangen, vanligvis med endring fra 1. juli. Det er Landbruks- og matdepartementet som fastsetter endelige satser på bakgrunn av forslag fra Nortura Totalmarked via Omsetningsrådet. For storfe og sau/lam varierer satsen gjennom året som et element i prisløypa til produsent.

Purke og råne har en omsetningsavgift som kun dekker kostnader til opplysning og faglige tiltak, da disse ble tatt ut som reguleringsvare fra 1. januar 2009. Dette er hensyntatt i de ovenstående satsene.

For Norturas produksjoner er følgende satser, i kroner per kilo, fastsatt for 2020:

Omsetningsavgift
 

1/1

27/1

2/3

13/4

29/6

3/8

31/8

14/9

28/9

12/10

30/11

Egg 0,80                    
Storfe 1,00 0,40 1,10 0,30 0,10       1,60    
Lam 2,00       1,80 0,80   1,80      
Sau 2,00         0,00 2,00     0,00 2,00
Gris 1,10       0,90            
Purke/råne 0,50                    
Kylling/kalkun 0,28