Grunntilskudd

Grunntilskudd er et tilskudd som gis til småfe og er et element i prisløypa for å oppnå bedre markedsbalanse. Nortura foreslår satsene ovenfor partene i jordbruksavtalen.

Grunntilskuddet er et tilskudd gitt av staten for å bidra til å nå målene for inntekts- og produksjonsutvikling i kjøttproduksjonen som ikke i tilstrekkelig grad kan sikres gjennom markedspris. Grunntilskuddet bidrar også til rimeligere kjøtt til forbruker. Grunntilskuddet blir bare gitt til slakt av sau/lam og geit/kje.

Gjennomsnittlig sats for grunntilskudd til sau og lam fastsettes i jordbruksoppgjøret, men etter innspill fra bransjen (Nortura og KLF) varierer satsen gjennom året som et element i prisløypa til produsent. Formålet er å oppnå bedre markedsbalanse gjennom året.  

Etter søknad fra Nortura er følgende satser for grunntilskudd (kr per kg) vedtatt for 2020:

 

01.01 03.02 24.02 31.08 05.10 19.10

Lam under 13 kg

0,00

         

Lam 13,0 - 23,0 kg

3,80

4,70

 

4,20

3,70

 

Lam 23,0 kg og tyngre

2,80 3,70   3,20 2,70  

Sau og ung sau

3,80

 

 

1,80

 

3,80

Vær

0,00

 

5,00

 

 

0,00

Geit og kje

5,15