Grunntilskudd

Grunntilskudd er et tilskudd som gis til småfe og er et element i prisløypa for å oppnå bedre markedsbalanse. Nortura foreslår satsene ovenfor partene i jordbruksavtalen.

Grunntilskuddet er et tilskudd gitt av staten for å bidra til å nå målene for inntekts- og produksjonsutvikling i kjøttproduksjonen som ikke i tilstrekkelig grad kan sikres gjennom markedspris. Grunntilskuddet bidrar også til rimeligere kjøtt til forbruker. Grunntilskuddet blir bare gitt til slakt av sau/lam og geit/kje.

Gjennomsnittlig sats for grunntilskudd til sau og lam fastsettes i jordbruksoppgjøret, men etter innspill fra bransjen (Nortura og KLF) varierer satsen gjennom året som et element i prisløypa til produsent. Formålet er å oppnå bedre markedsbalanse gjennom året.  

Etter søknad fra Nortura er følgende satser for grunntilskudd (kr per kg) vedtatt for 2020:

 

01.01 03.02 24.02 31.08 05.10 19.10
Lam under 13 kg 0,00          
Lam 13 - 23 kg 3,80 4,70   4,20 3,70  
Lam 23 kg og tyngre 2,80 3,70   3,20 2,70  
Sau og ung sau 3,80     1,80   3,80
Vær 0,00   5,00     0,00
Geit og kje 5,15