Omsetningsavgift

Omsetningsavgift er en avgift som betales av den enkelte bonde for å finansiere blant annet reguleringstiltak.

Grunnlaget for markedsordningene er hjemlet i Omsetningsloven. I Omsetningsloven er det fastsatt at det kan kreves inn en avgift på omsetning av jordbruksvarer, kalt omsetningsavgift. Omsetningsavgiften gjelder de dyreslag/produksjoner som inngår i markedsreguleringen og har felles opplysningsvirksomhet. Avgiften betales av bøndene og plasseres i tre adskilte fond (hvitt kjøtt, egg og rødt kjøtt) som brukes til finansiering av reguleringstiltak, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Omsetningsavgiften fastsettes normalt for ett år av gangen, vanligvis med endring fra 1. juli. Nortura Totalmarked foreslår en avgiftssats til Omsetningsrådet, på bakgrunn av markedet til enhver tid. Omsetningsrådet vurderer forslaget før de fremmer et forslag til Landbruks- og matdepartementet som fastsetter endelige satser. Formelt sett er det departementet som krever inn avgiften, mens Omsetningsrådet forvalter midlene.

Se satsene for omsetningsavgift