Tine er trainee ved avdelingen og jobber blant annet med grunnlagsdokumentet for andre halvår 2021.