Raymond er team-leder for den operative markedsreguleringen. I tillegg driver han med priser på helt slakt og overvåker det internasjonale markedet med tanke på eksport og import.