Irene jobber med eksport, vareflyt og annen logistikk.