Gyda er trainee i Totalmarked dette halvåret og har skrevet grunnlagsdokumentet for prissetting og lager nye nettsider.