Tips en venn

Verktøylinje

Påmelding til utkjøpsordning smågrisprodusenter

Skjema for påmelding til utkjøpsordning for produsenter som slutter med svinehold.

 

Fyll ut felter under - og velg "send inn skjema" når alle opplysninger er lagt inn.

Velg under hvilken region du tilhører
Regionene inndeles slik:

 1. Finnmark, Troms, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Agderfylkene og Telemark
 2. Nordland og Trøndelag
 3. Rogaland
 4. Vestfold, Buskerud, Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold
Var det svineproduksjon på bruket 1. oktober 2018  
Med i purkering  

Når du har sendt inn din påmelding til utkjøpsording er dette er hva som vil skje framover:

 • Hver enkelt påmelding vil bli vurdert for å avgjøre om kravene til å kunne delta i ordningen er oppfylt. Produsenter som ikke oppfyller kravene vil få løpende beskjed
 • Dersom kravene er oppfylt, går saken videre til en fordeling mellom områder og slakteriaktører, jf. retningslinjene. "Første mann til mølla"-prinsippet gjelder dersom det er flere påmeldinger enn det antall som kan kjøpes ut fra hver aktør i hvert område
 • Det er tidspunktet for registrering av påmeldingen på Totalmarkeds hjemmeside som vil bli benyttet ved fordeling etter første mann til mølla-prinsippet 
 • Den første omgangen med fordeling vil skje 1. februar 2019
 • Du kan regne med å få svar på om du får delta i ordningen i løpet av den påfølgende uka
 • En representant for Nortura (markedsregulator) vil ta kontakt med deg for signering av avtale
 • Før tilskuddet kan utbetales må det dokumenteres at avtalen er tinglyst og at svineholdet er avsluttet