Tips en venn

Verktøylinje

Prisutsikter - endring i prisløypa for storfe

Her beskrives prisutsiktene fremover. Det som her omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes også av mange andre elementer så det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng. Denne siden vil bli oppdatert ved behov, og for alle prisvurderinger tas det forbehold om endringer som måtte oppstå på grunn av endringer i markedssituasjonen for det enkelte dyreslag.

Vi gjør oppmerksom på at disse prisutsiktene gjelder engrospris. Se oversikt over engrosprisene her. 

Avregningspris - pris til bonde - vil avhenge av disse prisene, men det kommer mange andre elementer i tillegg. Blant annet endringer i omsetningsavgift. Oppbyggingen av nettonoteringen kan sees her.

 

Oppdatert pr: 04.10.2019


Storfe

For 2. halvår 2019 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på storfe kr 60,50 per kg.

For å unngå overnotering i forhold til PGE settes prisen ned med 30 øre fra mandag 21. oktober og ytterligere 30 øre fra mandag 28. oktober.  

Planlagte og gjennomførte engrosprisendringer per kilo andre halvår 2019: 

5. august (uke 32) opp kr 0,50 - gjennomført
2. september (uke 36) ned kr 0,50 - gjennomført
30. september (uke 40) ned kr 0,40 - gjennomført
21. oktober (uke 43) ned kr 0,30 - gjennomført 
28. oktober (uke 44) ned kr 0,30 - gjennomført 
18. november (uke 47) opp kr 0,50 - gjennomført

Konsernstyret i Nortura har fastsatt en planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2019 på kr 60,50. Dette er en videreføring fra 1. halvår 2019, men en økning på 20 øre fra 2. halvår 2018. Det legges opp til å ta ut hele prisøkningen.

Engrosprisløypene er utarbeidet med bakgrunn i å stimulere til leveranse i perioder med stort underskudd. Fra 2. juli 2018 ble det endringer i priser mellom klasser av storfe. Les mer om det her.Gris

Målpris for avtaleperioden 1. juli 2019 til og med 30. juni 2020 er kr 32,43 per kg. Det er en videreføring fra siste avtaleår. Med bakgrunn i markedsutsiktene legges det for avtaleåret 2019/2020 opp til å ta ut målpris på gris.  

Engrospris for gris ble hevet med 20 øre per kg fra 1. juli, ikke 50 øre per kg som tidligere varslet. Endringen på 30 øre var en teknisk justering for å unngå notering over målpris for målprisåret 19/20.

Årsaken til dette er at ligningen for beregning av kjøttprosent ble justert fra 1. juli. Den nye ligningen vil i snitt gi 0,7 prosent høyere kjøttprosent i forhold til den gamle. Samtidig ble pristilleggene for kjøttprosent justert.  

Effekten av ny ligning kombinert med justeringer i pristillegget for kjøttprosent er at engrosprisen og avregningsprisen i gjennomsnitt øker med 33 øre per kg. Bonden og industrien vil derfor i praksis ikke få noen justering av prisnivået som følge at prisløypen justeres.

Planlagte og gjennomførte engrosprisendringer per kilo i 2. halvår 2019:

1. juli (uke 27) opp kr 0,20 - gjennomført
26. august (uke 35) opp kr 0,50 - gjennomført

30. september (uke 40)

opp kr 0,40 - gjennomført 

14. oktober (uke 42)

opp kr 0,40 - gjennomført 

9. desember (uke 50)  ned kr 0,40  
16. desember (uke 51) ned kr 0,40  

I desember legges det som tidligere opp til ytterligere nedtrapping på pris for de tyngste vektgruppene for å trekke fram gris til slakting før jul.

 Uke 49, fra 2. desember:

 • settes prisen på gris fra 85 til 90 kg ned med kr 0,30 per kg 
 • gris fra 90 til 95 kg settes ned med kr 0,80 per kg
 • gris over 95 kg settes ned med kr 0,70 per kg.

Uke 50, fra 9. desember:

 • settes prisen på gris under 81 kg ned med kr 0,40 per kg
 • gris fra 81 til 85 kg settes ned med kr 0,80 per kg
 • gris fra 85 til 90 kg settes ned med kr 0,90 per kg
 • gris fra 90 til 100 kg settes ned med kr 1,10 per kg 
 • gris over 100 kg settes ned med kr 0,60 per kg.

Uke 51, fra 16. desember:

 • settes prisen på gris under 79 kg ned med kr 0,40 per kg
 • gris fra 79 til 81 kg settes ned med kr 0,80 per kg
 • gris fra 81 til 85 settes ned med kr 0,90 per kg
 • gris fra 85 til 95 kg settes ned med kr 1,00 per kg
 • gris fra 95 til 100 kg settes ned med kr 0,70 per kg
 • gris over 100 kg settes ned med kr 0,50 per kg. 

 

Lam

For 2. halvår 2019 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på lam kr 66,10 per kg. Dette er en økning på kr 1,50 fra gjeldende planlagt engrospris som har stått uendret helt fra 1. halvår 2017.    

Gjennomførte engrosprisendringer per kilo i 2. halvår 2019: 

1. juli (uke 27)  opp kr 0,50 - gjennomført 

5. august (uke 32)

opp kr 2,20 - gjennomført 

26. august (uke 35)  ned kr 0,50 - gjennomført 
2. september (uke 36) ned kr 1,00 - gjennomført   
9. september (uke 37) ned kr 1,50 - gjennomført   
16. september (uke 38) ned kr 1,00  - gjennomført 
23. september (uke 39) ned kr 1,80 - gjennomført
30. september (uke 40) ned kr 1,30 - gjennomført 
7. oktober (uke 41) ned kr 0,50 - gjennomført  

 

 

Sau

Ingen endringer i 2. halvår 2019. Satsene for omsetningsavgift er differensiert mellom sau og lam.

Avregningspris til produsent for sau og lam påvirkes også blant annet av endringer i grunntilskudd. Grunntilskudd kan det leses mer om her

 

 

Egg

For 2. halvår 2019 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på egg kr 19,40 per kg. Det er en teknisk prisøkning på 25 øre fra 1. halvår 2019 på grunn av økt andel egg fra frittgående høner til en høyere pris enn egg fra høner i miljøinnredning.

Engrosprisendringer per kilo i 2. halvår 2019:

         

    ingen planlagte endringer