Søk:

 
Du er her: Forside / Prisutsikter 

Tips en venn

Verktøylinje

Prisutsikter

Her beskrives prisutsiktene fremover. Det som her omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes også av mange andre elementer så det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng. Denne siden vil bli oppdatert ved behov, og for alle prisvurderinger tas det forbehold om endringer som måtte oppstå på grunn av endringer i markedssituasjonen for det enkelte dyreslag.

Vi gjør oppmerksom på at disse prisutsiktene gjelder engrospris. Se oversikt over engrosprisene her. 

Avregningspris - pris til bonde - vil avhenge av disse prisene, men det kommer mange andre elementer i tillegg. Blant annet endringer i omsetningsavgift. Oppbyggingen av nettonoteringen kan sees her.

 

Oppdatert pr: 20.05.2020


Storfe

For andre halvår 2020 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på storfe kr 62,80 per kg. 

 

Planlagte engrosprisendringer per kilo andre halvår 2020: 

3. august (uke 32) opp kr 1,50 
31. august (uke 36) ned kr 0,50
28. september (uke 40) ned kr 1,50
16. november (uke 47) opp kr 1,50

Konsernstyret i Nortura har fastsatt en planlagt gjennomsnittlig engrospris for andre halvår 2020 på kr 62,80. Dette er en økning på kr 1,60 fra første halvår. Det legges opp til å ta ut hele prisøkningen.

Engrosprisløypene er utarbeidet med bakgrunn i å stimulere til leveranse i perioder med forventet underdekning av norsk vare. Fra 2. juli 2018 ble priser mellom klasser av storfe endret. Les mer om det her.Gris

Målpris for avtaleperioden 1. juli 2020 til og med 30. juni 2021 er kr 33,89 per kg. Det er en økning på kroner 1,46 fra inneværende avtaleår. Med bakgrunn i markedsutsiktene legges det også for avtaleåret 2020/2021 opp til å ta ut målpris på gris.  

Ligningen for beregning av kjøttprosent ble justert fra 1. juli 2019. Den nye ligningen gir i snitt 0,7 prosent høyere kjøttprosent i forhold til den gamle. Samtidig ble pristilleggene for kjøttprosent justert.  

 

Planlagte engrosprisendringer per kilo i avtaleåret 2020/2021:

29. juni (uke 27) opp kr 0,80
24. august (uke 35) opp kr 0,80 

28. september (uke 40)

opp kr 0,40 

12. oktober (uke 42)

opp kr 0,40 

7. desember (uke 50)  ned kr 0,40   
14. desember (uke 51) ned kr 0,40  

I desember legges det som tidligere opp til ytterligere nedtrapping på pris for de tyngste vektgruppene for å trekke fram gris til slakting før jul.

 

 

Lam

For andre halvår 2020 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på lam kr 66,40 per kg. Dette er en økning på kroner 0,30 fra planlagt engrospris for første halvår 2020 og andre halvår 2019.  

 

Planlagte engrosprisendringer per kilo i andre halvår 2020: 

29. juni (uke 27)  opp kr 0,50  

3. august (uke 32)

opp kr 4,70  

24. august (uke 35)  ned kr 0,50  
31. august (uke 36) ned kr 0,50   
7. september (uke 37) ned kr 1,50    
14. september (uke 38) ned kr 0,80 
21. september (uke 39) ned kr 1,60 
28. september (uke 40) ned kr 1,30 
5. oktober (uke 41) ned kr 0,50   

Fra uke 27 vil Nortura gjøre endringer i engrosprisen mellom klasser av lam og gjøre justeringer i vektgruppene for lam. Bakgrunnen for endringene er å stimulere til mer markedstilpasset produksjon. 

 

 

Sau

Prisen for sau av god kvalitet økes. Markedet for sau er i en bedre situasjon sammenliknet med 2019, men balansen er skjør.

Avregningspris til produsent for sau og lam påvirkes også blant annet av endringer i grunntilskudd. Grunntilskudd kan det leses mer om her

 

 

Egg

For andre halvår 2020 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på egg kr 20,30 per kg, en økning på kr 0,80 fra første halvår. I tillegg til generell prisøkning er det beregnet en teknisk prisøkning på 10 øre på grunn av økt andel egg fra frittgående høner til en høyere pris enn egg fra høner i miljøinnredning.

 

Planlagte engrosprisendringer per kilo i andre halvår 2020:

29. juni (uke 27) 

opp kr 0,40 for egg fra miljøinnredning   

opp kr 0,70 for egg fra frittgående