Søk:

 
Du er her: Forside / Prisutsikter 

Tips en venn

Verktøylinje

Prisutsikter

Her beskrives prisutsiktene fremover. Det som her omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes også av mange andre elementer så det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng. Denne siden vil bli oppdatert ved behov, og for alle prisvurderinger tas det forbehold om endringer som måtte oppstå på grunn av endringer i markedssituasjonen for det enkelte dyreslag.

Vi gjør oppmerksom på at disse prisutsiktene gjelder engrospris. Se oversikt over engrosprisene her. 

Avregningspris - pris til bonde - vil avhenge av disse prisene, men det kommer mange andre elementer i tillegg. Oppbyggingen av nettonoteringen kan sees her.

 

Oppdatert pr: 27.06.2017


Storfe

For 2. halvår 2017 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på storfe kr 60,00 per kg.

Planlagte engrosprisendringer per kilo andre halvår 2017: 

3. juli (uke 27) opp kr 1,00 
4. september (uke 36) ned kr 1,50 
2. oktober (uke 40) ned kr 1,50
4. desember (uke 49) opp kr 1,00

Konsernstyret i Nortura har fastsatt en planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2017 på kr 60,00. Dette er en videreføring fra 1. halvår 2017, men en økning på kr 0,80 fra 2. halvår 2016.

Engrosprisløypene er utarbeidet med bakgrunn i å stimulere leveranse i perioder med stort underskudd.



Gris

Med bakgrunn i markedssituasjonen legges det opp til et prisuttak om lag 60 øre under målpris på gris. Målpris for avtaleperioden 1. juli 2017 til og med 30. juni 2018 er kr 32,43. Det er en videreføring fra siste avtaleår. 

Det legges opp til at prisen trappes opp med kr 0,40 per kg i to omganger i oktober for så å trappes tilsvarende ned igjen før jul.

 

Planlagte engrosprisendringer per kg for avtaleåret 2017/2018:

2. oktober (uke 40)

opp kr 0,40

16. oktober (uke 42)

opp kr 0,40

11. desember (uke 50)

ned kr 0,40

18. desember (uke 51) ned kr 0,40 

 

 

Lam

For 2. halvår 2017 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på lam kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring fra 1. halvår 2017 og kr 3,00 lavere enn i 2. halvår 2016.

 

Planlagte engrosprisendringer per kg 2. halvår 2017:  

7. august (uke 32)  

opp kr 4,00 

28. august (uke 35)  ned kr 0,50
4. september (uke 36) ned kr 1,00 
11. september (uke 37) ned kr 1,50 
18. september (uke 38) ned kr 1,00 
25. september (uke 39) ned kr 1,80
2. oktober (uke 40) ned kr 1,30
9. oktober (uke 41) ned kr 0,50
13. november (uke 46) ned kr 1,00

Når det gjelder avregningspris til produsent må også endringer i grunntilskudd og effektivitetstillegg hensyntas. Grunntilskudd kan det leses mer om her. Endringer i effektivitetstillegg kan det leses om på Nortura sine medlemssider.

 

 

Egg

For 2. halvår 2017 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på egg kr 19,20 per kg. Det er en økning på 40 øre fra 1. halvår 2017.  

 

Planlagt engrosprisendringer per kg 2. halvår 2017:

3. juli (uke 27) opp kr 0,70 for egg fra frittgående høner