Søk:

 
Du er her: Forside / Prisutsikter 

Tips en venn

Verktøylinje

Prisutsikter

Her beskrives prisutsiktene fremover. Det som her omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes også av mange andre elementer så det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng. Denne siden vil bli oppdatert ved behov, og for alle prisvurderinger tas det forbehold om endringer som måtte oppstå på grunn av endringer i markedssituasjonen for det enkelte dyreslag.

Vi gjør oppmerksom på at disse prisutsiktene gjelder engrospris. Se oversikt over engrosprisene her. 

Avregningspris - pris til bonde - vil avhenge av disse prisene, men det kommer mange andre elementer i tillegg. Oppbyggingen av nettonoteringen kan sees her.

 

Oppdatert pr: 10.04.2017


Storfe

For 1. halvår 2017 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på storfe kr 60,00 per kg.

Gjennomførte og planlagte engrosprisendringer per kilo første halvår 2017: 

2. januar ned kr 0,50 - gjennomført
6. februar opp kr 0,60 - gjennomført
6. mars opp kr 0,50 - gjennomført
22. mai opp kr 0,50 - gjennomført

Konsernstyret i Nortura har fastsatt en planlagt gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2017 på kr 60,00. Dette er en økning på kr 0,80 i forhold til 2. halvår 2016. Det legges opp til å ta ut hele prisøkningen.

Engrosprisløypene er utarbeidet med bakgrunn i å stimulere leveranse i perioder med stort underskudd.Gris

Med bakgrunn i markedsutviklingen legges det opp til et prisuttak om lag 50 øre under målpris på gris. Målpris for avtaleperioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 er kr 32,43. Det er en økning på 9 øre per kg.

 

Gjennomførte engrosprisendringer per kg avtaleåret 2016/2017:

3. oktober                

opp kr 0,40 - gjennomført

17. oktober

opp kr 0,40 - gjennomført

desember

ned kr 0,80 - gjennomført

2. januar

ned kr 0,30 - gjennomført

 

 

Lam

For 1. halvår 2017 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på lam kr 64,60 per kg. Dette er en reduksjon på kr 3,00 fra 2. halvår 2016 og kr 5,00 lavere enn i 1. halvår 2016.

 

Gjennomførte engrosprisendringer per kg 1. halvår 2017:  

2. januar ned kr 3,00 - gjennomført
6. februar opp kr 2,00 - gjennomført 
20. februar opp kr 2,00 - gjennomført
6. mars opp kr 2,00 - gjennomført
17. april ned kr 2,00 - gjennomført

 

Når det gjelder avregningspris til produsent må også endringer i grunntilskudd og effektivitetstillegg hensyntas. Grunntilskudd kan det leses mer om her. Endringer i effektivitetstillegg kan det leses om på Nortura sine medlemssider.

 

 

Egg

For 1. halvår 2017 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på egg kr 18,80 per kg. Det er en økning på 20 øre fra 2. halvår 2016 og 40 øre høyere enn 1. halvår 2016.  

 

Engrosprisendringer per kg 1. halvår 2017:

 2. januar         

    opp kr 0,20 - gjennomført