Tips en venn

Verktøylinje

Kjøtt- og eggmarkedet i 2018

Totalmarkedet for kjøtt og egg var også i 2018 preget av overskudd av gris og ubalanse for sau. Nesten hele eksportkvoten på nærmere 1 900 tonn svinekjøtt ble benyttet, og det ble også i 2018 gjennomført tiltak for å sikre norsk ribbe til jul. For storfe var det fortsatt underskudd av norskprodusert storfekjøtt i 1. halvår. Tilførslene økte delvis på grunn av tørken med vel 4 000 tonn, mens engrossalget gikk ned med nærmere 3 000 tonn fra året før. Det var import til nedsatt toll store deler av 1. halvår, men tørken på sommeren medførte økt slakting og et reguleringslager på 2 750 tonn ved utgangen av året. Uttak av 775 tonn som følge av utslakting av verpehøner før tiden ga tilnærmet balanse i eggmarkedet i 2018.

For storfe var det åpning for import med administrativ tollnedsettelse fra februar til midten av juli. Det var ikke tollnedsettelse for import av sideflesk/ribbe i 2018.

 

Kjøtt- og eggmarkedet i 2018

Retur/direkte salg er ikke tatt med

Produksjon

Salgs-produksjon tonn

endring fra -17

 Import-kvoter 

Engrossalg tonn

endring fra -17

Markeds-balanse 2018  

Adm. og annen import      

Markeds-dekning inkl. all import

Storfe/kalv 89 050 + 5 % 7300 1) 99 050 - 3 % -  2 700  4 700 2 000
Sau/lam 26 300 - 2 % 723 2) 26 850 - 3 % +   200    
Gris 136 950 + 0 % 1635 3) 135 050 - 1 %  + 3 500    
Egg   63 500  + 1 %    405 4) 64 000 + 1 % -    100    
  1. Omfatter bl.a. SACU-import av 4.285 tonn storfekjøtt omregnet m/ben, samt WTO-, EU- og GSP-kvote. 
  2. Fra Island: 527 tonn. WTO-kvote på 181 tonn og 14 tonn SACU omregnet m/ben
  3. Spekk utgjorde 942 tonn og 693 tonn av EU-/WTO-kvoter. 
  4. Import på 405 tonn egg. 

Eksportert kvantum 2018: 1 884 tonn gris (reguleringseksport)

 

Utviklingen i tilførsler siste 10 år