Tips en venn

Verktøylinje

Kjøtt- og eggmarkedet i 2016

Totalmarkedet for kjøtt og egg var i 2016 preget av stort overskudd av sau/lam og gris. Hele eksportkvoten på nærmere 1.900 tonn svinekjøtt ble benyttet, og det ble gjennomført tiltak for å sikre norsk ribbe til jul. For storfe var det fortsatt underskudd av norskprodusert storfekjøtt, men noe mindre enn året før på grunn av en økning i tilførslene på 2.000 tonn. Eggmarkedet var i balanse i 2016.

For storfe var det åpning for import med administrativ tollnedsettelse store deler av året. Det var ikke tollnedsettelse for import av sideflesk/ribbe i 2016.

 

Kjøtt- og eggmarkedet i 2016

Retur/direkte salg er ikke tatt med

Produksjon

Tilførsler tonn

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Markeds-balanse

Adm. og annen import   Markeds-dekning inkl. adm. import
Storfe/kalv 81 350 7 570 1) 104 500 - 15 600  15 600 0
Sau/lam 25 400 929 2) 24 550 + 1 800    
Gris 137 400 1 501 3) 136 600 + 2 300     
Egg   61 500     698 4) 62 300 -   100    
  1. Omfatter bl.a. SACU-import av 4.906 tonn storfekjøtt omregnet m/ben, samt WTO-, EU- og GSP-kvote. 
  2. Fra Island: 547 tonn. WTO-kvote på 206 tonn og 185 tonn SACU omregnet m/ben
  3. Spekk utgjorde 715 tonn og 786 tonn av EU-/WTO-kvoter. 
  4. Import på 698 tonn egg. 

Eksportert kvantum 2016: 1.895 tonn gris (reguleringseksport)