Tips en venn

Verktøylinje

Engrospriser i andre halvår 2020 og avtaleåret 2020/2021.

Her presenteres nye engrospriser for storfe, lam og egg. Fra 1. juli 2013 ble volummodellen innført også for lam og egg. Målprisen ble erstattet med planlagte gjennomsnittlige engrospriser. Storfe ble lagt om til volummodellen fra 1. juli 2009. Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg er vedtatt for andre halvår 2020. For gris gjelder målpris for avtaleåret 2020/2021.

 

Nye engrospriser for lam, egg og storfe 

Konsernstyret i Nortura fastsatte den 19. mai 2020 planlagte gjennomsnittlige engrospriser for andre halvår 2020 innenfor volummodellen. 

Lam:                                                                                                                                                                              Nortura fastsetter den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen for representantvaren lam i andre halvår 2020 til kr 66,40 per kg. Dette er en økning på kr 0,30 fra første halvår 2020.  

Egg:                                                                                                                                                                                Nortura fastsetter den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen for representantvaren egg i andre halvår 2020 til kr 20,30 per kg. Dette er en økning på kr 0,80 fra første halvår 2020. Prisen på egg fra høner i miljøbur økes med kr 0,40 per kg og egg fra frittgående høner økes med kr 0,70 per kg. I tillegg utgjør 10 øre en teknisk justering på grunn av forventet økt andel egg fra frittgående høner til en høyere pris enn egg fra høner i miljøinnredning. 

Storfe:                                                                                                                                                                              Nortura fastsetter den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen for representantvaren ung okse i andre halvår 2020 til kr 62,80 per kg. Dette er en økning på kr 1,60 fra første halvår. 

 

For mer informasjon om engrospriser fremover klikk her.   

 

 

Fra Norturas side er det de samme markedsmessige vurderinger som ligger til grunn for prisuttakene på storfe, lam og egg som det vi gjør på gris i våre innspill i forkant av jordbruksoppgjøret.

1. juli 2013 ble lam og egg lagt sammen med storfe over til ny markedsordning, og målpris ble fjernet. Prisnivået på ung okse, lam og egg fastsettes halvårlig, og det er Nortura som er ansvarlig for dette. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig engrospriser, og denne er på et nivå som gjør at den kan sammenliknes med tidligere målpriser.

I prosessen fram mot prisvedtaket i Nortura sitt konsernstyre blir det laget et Grunnlagsdokument. Grunnlagsdokumentet skal være grunnlaget for den interne og eksterne prosessen fram mot konsernstyrets beslutning, og inneholder i tillegg til selve prisvedtaket relevant bakgrunnsinformasjon og vurderinger. Klikk her for å lese Grunnlagsdokumentet.        

 

Målpris på gris for avtaleperioden 1. juli 2020 til og med 30. juni 2021

Målprisen på gris for avtaleåret 2020/2021 er på kr 33,89. Dette er en økning på kr 1,46 fra inneværende avtaleår. 

 

Planlagte gjennomsnittlige engrospriser og målpris refererer til definerte representantvarer for varegruppene. Les mer om målpris og representantvarer for kjøtt og egg her. Fra 1. juli 2018 ble representantvaren for lam utvidet til også å omfatte R+.

Se oppbygning av nettonoteringen her.