Tips en venn

Verktøylinje

Engrospriser i 1. halvår 2018 og avtaleåret 2017/2018.

Her presenteres nye engrospriser for storfe, lam og egg. Fra 1. juli 2013 ble volummodellen innført også for lam og egg. Målprisen ble erstattet med planlagte gjennomsnittlige engrospriser. Storfe ble lagt om til volummodellen fra 1. juli 2009. Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg er vedtatt for første halvår 2018. For gris gjelder målpris for avtaleåret 2017/2018.

 

Nye engrospriser for lam, egg og storfe 

Konsernstyret i Nortura fastsatte den 23. oktober 2017 planlagte gjennomsnittlige engrospriser for første halvår 2018, for lam, egg og storfe.

Lam:                                                                                                                                                                              Nortura fastsetter den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen for representantvaren lam i 1. halvår 2018 til kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris i 2. halvår 2017 og også uendret fra 1. halvår 2017.

Egg:                                                                                                                                                                                Nortura fastsetter den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen for representantvaren egg i 1. halvår 2018 til kr 19,35 per kg. Dette er en økning på 15 øre fra 2. halvår 2017. 

Storfe:                                                                                                                                                                              Nortura fastsetter den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen for representantvaren ung okse i 1. halvår 2018 til kr 60,50 per kg. Dette er en økning på kr 0,50 fra gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris.

 

For mer informasjon om engrospriser fremover, klikk her. 

 

Fra Norturas side er det de samme markedsmessige vurderinger som ligger til grunn for prisuttakene på storfe, lam og egg som det vi gjør på gris i våre innspill i forkant av jordbruksoppgjøret.

1. juli 2013 ble lam og egg lagt sammen med storfe over til ny markedsordning, og målpris ble fjernet. Prisnivået på ung okse, lam og egg fastsettes halvårlig, og det er Nortura som er ansvarlig for dette. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig engrospriser, og denne er på et nivå som gjør at den kan sammenliknes med tidligere målpriser.

I prosessen fram mot prisvedtaket i Nortura sitt konsernstyre blir det laget et Grunnlagsdokument. Grunnlagsdokumentet skal være grunnlaget for den interne og eksterne prosessen fram mot konsernstyrets beslutning, og inneholder i tillegg til selve prisvedtaket relevant bakgrunnsinformasjon og vurderinger. Klikk her for å lese Grunnlagsdokumentet for 1. halvår 2018. 

 

Målpris på gris for avtaleperioden 1. juli 2017 til og med 30. juni 2018

Målprisen på gris for avtaleåret 2017/2018 er på kr 32,43. Dette er en videreføring fra siste avtaleår. 

 

Planlagte gjennomsnittlige engrospriser og målpris refererer til definerte representantvarer for varegruppene. Les mer om målpris og representantvarer for kjøtt og egg her.

Se oppbygning av nettonoteringen her.