Søk:

 
Du er her: Forside 

Verktøylinje

Siste artikler fra Totalmarked kjøtt og egg

 • Kjøtt- og eggmarkedet i 2017

  Totalmarkedet for kjøtt og egg var også i 2017 preget av overskudd av gris og ubalanse for sau/lam. Nesten hele eksportkvoten på nærmere 1.900 tonn svinekjøtt ble benyttet, og det ble også i 2017 gjennomført tiltak for å sikre norsk ribbe til jul. Reduserte priser og ellers kraftig salgsstimulering reduserte reguleringslageret av lam med 900 tonn til vel 1.300 tonn i løpet av 2017. Fremskyndet slakting av sau til før årsskiftet ga en økning i reguleringslageret av sau på om lag 500 tonn. Dette skyldtes endret telledato for produksjonstilskudd. For storfe var det fortsatt underskudd av norskprodusert storfekjøtt, men betydelig mindre enn året før på grunn av en økning i tilførslene på 3.500 tonn og en nedgang i engrossalget på vel 2.000 tonn. Uttak av nærmere 600 tonn som følge av utslakting av verpehøner før tiden ga tilnærmet balanse i eggmarkedet i 2017.

 • Utvikling i tilførsler

  I oversikten nedenfor finner dere utvikling i tilførsler (salgsproduksjon) for totalmarkedet. Tallene hentes fra Landbruksdirektoratet. Alle slakterier og eggpakkerier rapporterer kvantumstall, og statistikker for tilførsler og markedsandeler bygger på disse tallene.

 • Grunntilskudd i 2019

  Det er Nortura som foreslår satser for grunntilskudd ovenfor avtalepartene.

 • Utvikling i markedsandeler tilførsler

  Tallene for markedsandel tilførsler hentes fra Landbruksdirektoratet. Alle slakterier og eggpakkerier rapporterer kvantumstall, og statistikker for tilførsler og markedsandeler bygger på disse tallene.

 • Prislister helt slakt

  Her legges gjeldende engrosprislister helt slakt - for storfe, sau/lam og gris.

« Forrige     1 | 2    
Viser fra 11 til 15 av totalt 15 artikler