Søk:

 
Du er her: Forside 

Verktøylinje

Siste artikler fra Totalmarked kjøtt og egg

 • Ukentlig oppfølging

  Her finner dere ukentlig oppdatert informasjon fra Totalmarked kjøtt og egg. Dette er informasjon om tilførsler (slakting og mottak av egg), engrossalg, prisuttak, lagerbeholdning og mer. Se vedleggene lenger ned og beskrivelse av de ulike rapportene.

 • Prognoser i 2018

  Det er planlagt å utarbeide 6 prognoser i 2018. Dette gir en oppdatering på prognosene ca. hver andre måned. Datoene for offentliggjøring av prognosene ser dere her.

 • Importstatistikk

  Vedlegget viser importstatistikken. Åpne vedlegget for å se grafer og tabeller. Tallene stammer fra Toll- og avgiftsdirektoratet og Statistisk Sentralbyrå og de oppdateres månedlig.

 • Prognosen 2018 - Overskudd av sau/lam og gris

  (15.11.2017) Den nye prognosen for 2018 viser at sau og lam fortsatt står overfor en svært krevende markedssituasjon. Overskuddet av gris er økende neste år og nærmer seg grensen for hva som kan håndteres, selv med reguleringseksport som fortsatt tilgjengelig balanseringsvirkemiddel. Prognosen viser også et overskudd av egg i 2018. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende.

 • Prisutsikter

  Her beskrives prisutsiktene fremover. Det som her omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes også av mange andre elementer så det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng. Denne siden vil bli oppdatert ved behov, og for alle prisvurderinger tas det forbehold om endringer som måtte oppstå på grunn av endringer i markedssituasjonen for det enkelte dyreslag.

 • Engrospriser i 1. halvår 2018 og avtaleåret 2017/2018.

  Her presenteres nye engrospriser for storfe, lam og egg. Fra 1. juli 2013 ble volummodellen innført også for lam og egg. Målprisen ble erstattet med planlagte gjennomsnittlige engrospriser. Storfe ble lagt om til volummodellen fra 1. juli 2009. Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg er vedtatt for første halvår 2018. For gris gjelder målpris for avtaleåret 2017/2018.

 • Grunntilskudd i 2017

  Det er Nortura som foreslår satser for grunntilskudd ovenfor avtalepartene.

 • Kjøtt- og eggmarkedet i tall

  Kjøttmarkedet i tall er en samling av tall og statistikk fra totalmarkedet og slakting/tilførsler i Nortura. Den omfatter i hovedsak tall for 4-beinte dyreslag, men inneholder også en del tall for egg og fjørfekjøtt.

 • Kjøtt- og eggmarkedet i 2016

  Totalmarkedet for kjøtt og egg var i 2016 preget av stort overskudd av sau/lam og gris. Hele eksportkvoten på nærmere 1.900 tonn svinekjøtt ble benyttet, og det ble gjennomført tiltak for å sikre norsk ribbe til jul. For storfe var det fortsatt underskudd av norskprodusert storfekjøtt, men noe mindre enn året før på grunn av en økning i tilførslene på 2.000 tonn. Eggmarkedet var i balanse i 2016.

 • Omsetningsavgift 2017

  Omsetningsavgiften belastes de dyreslag/produksjoner der det er markedsregulering og felles opplysningsvirksomhet. Midlene brukes til faglige tiltak, opplysningsvirksomhet, administrasjonskostnader hos markedsregulator, markedsregulerende tiltak og produksjonsregulerende tiltak. Midlene plasseres i fond - og det er tre adskilte fond for hvitt kjøtt, egg og kjøtt fra storfe, sau/lam og gris.

    1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 13 artikler