Søk:

 
Du er her: Forside 

Verktøylinje

Siste artikler fra Totalmarked kjøtt og egg

 • Ukentlig oppfølging

  Her finner dere ukentlig oppdatert informasjon fra Totalmarked kjøtt og egg. Dette er informasjon om tilførsler (slakting og mottak av egg), engrossalg, prisuttak, lagerbeholdning og mer. Se vedleggene lenger ned og beskrivelse av de ulike rapportene.

 • Prognosen 2020 - Nærmere markedsbalanse for storfe, fortsatt overskudd av egg

  (04.09.2019) Den første prognosen for hele 2020 viser at det for storfe i praksis er markedsbalanse. For gris prognoseres det i 2020 et lite underskudd for året isolert sett, men bortfall av eksportmuligheten tilsier at det ikke er grunnlag for å øke produksjonen. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med mye sau i markedet. For egg viser prognosen et betydelig og økende overskudd og at det ikke er rom for nyetableringer.

 • Importstatistikk

  Vedlegget viser importstatistikken. Åpne vedlegget for å se grafer og tabeller. Tallene stammer fra Toll- og avgiftsdirektoratet og Statistisk Sentralbyrå og de oppdateres månedlig.

 • Omsetningsavgift 2019

  Omsetningsavgiften belastes de dyreslag/produksjoner der det er markedsregulering og felles opplysningsvirksomhet. Midlene brukes til faglige tiltak, opplysningsvirksomhet, administrasjonskostnader hos markedsregulator, markedsregulerende tiltak og produksjonsregulerende tiltak. Midlene plasseres i fond - og det er tre adskilte fond for hvitt kjøtt, egg og kjøtt fra storfe, sau/lam og gris.

 • Prisutsikter - justert engrospris og endret kjøttprosenttillegg for gris

  Her beskrives prisutsiktene fremover. Det som her omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes også av mange andre elementer så det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng. Denne siden vil bli oppdatert ved behov, og for alle prisvurderinger tas det forbehold om endringer som måtte oppstå på grunn av endringer i markedssituasjonen for det enkelte dyreslag.

 • Grunnlagsdokument

  I Grunnlagsdokumentet gjennomgås forhold som har betydning for fastsetting av gjennomnittlig planlagt engrospris.

 • Engrospriser i 2. halvår 2019 og avtaleåret 2019/2020.

  Her presenteres nye engrospriser for storfe, lam og egg. Fra 1. juli 2013 ble volummodellen innført også for lam og egg. Målprisen ble erstattet med planlagte gjennomsnittlige engrospriser. Storfe ble lagt om til volummodellen fra 1. juli 2009. Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg er vedtatt for andre halvår 2019. For gris gjelder målpris for avtaleåret 2019/2020.

 • Kjøtt- og eggmarkedet i tall

  Kjøttmarkedet i tall er en samling av tall og statistikk fra totalmarkedet og slakting/tilførsler i Nortura. Den omfatter i hovedsak tall for 4-beinte dyreslag, men inneholder også en del tall for egg og fjørfekjøtt.

 • Kjøtt- og eggmarkedet i 2018

  Totalmarkedet for kjøtt og egg var også i 2018 preget av overskudd av gris og ubalanse for sau. Nesten hele eksportkvoten på nærmere 1 900 tonn svinekjøtt ble benyttet, og det ble også i 2018 gjennomført tiltak for å sikre norsk ribbe til jul. For storfe var det fortsatt underskudd av norskprodusert storfekjøtt i 1. halvår. Tilførslene økte delvis på grunn av tørken med vel 4 000 tonn, mens engrossalget gikk ned med nærmere 3 000 tonn fra året før. Det var import til nedsatt toll store deler av 1. halvår, men tørken på sommeren medførte økt slakting og et reguleringslager på 2 750 tonn ved utgangen av året. Uttak av 775 tonn som følge av utslakting av verpehøner før tiden ga tilnærmet balanse i eggmarkedet i 2018.

 • Prognoser i 2019

  Det er planlagt å utarbeide 6 prognoser i 2019. Dette gir en oppdatering på prognosene ca. hver andre måned. Datoene for offentliggjøring av prognosene ser dere her.

    1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 16 artikler