Søk:

 
Du er her: Forside 

Verktøylinje

Siste artikler fra Totalmarked kjøtt og egg

 • Ukentlig oppfølging

  Her finner dere ukentlig oppdatert informasjon fra Totalmarked kjøtt og egg. Dette er informasjon om tilførsler (slakting og mottak av egg), engrossalg, prisuttak, lagerbeholdning og mer. Se vedleggene lenger ned og beskrivelse av de ulike rapportene.

 • Prognosen 2019 - Stort overskudd av egg, bedring for gris

  (06.03.2019) Den nye prognosen for 2019 viser en bedring i markedsbalansen for gris som følge av nedjustert produksjon. For sau og lam viser prognosen en liten underdekning i 2019, men korrigert for reguleringslager er det fortsatt overskudd, særlig av sau. Også for storfe viser prognosen en liten underdekning, men medregnet reguleringslager er en tett på markedsbalanse. For egg viser prognosen et stort overskudd.

 • Importstatistikk

  Vedlegget viser importstatistikken. Åpne vedlegget for å se grafer og tabeller. Tallene stammer fra Toll- og avgiftsdirektoratet og Statistisk Sentralbyrå og de oppdateres månedlig.

 • Kjøtt- og eggmarkedet i 2018

  Totalmarkedet for kjøtt og egg var også i 2018 preget av overskudd av gris og ubalanse for sau. Nesten hele eksportkvoten på nærmere 1.900 tonn svinekjøtt ble benyttet, og det ble også i 2018 gjennomført tiltak for å sikre norsk ribbe til jul. For storfe var det fortsatt underskudd av norskprodusert storfekjøtt i 1. halvår. Tilførslene økte delvis på grunn av tørken med vel 4.000 tonn, mens engrossalget gikk ned med nærmere 3.000 tonn fra året før. Det var import til nedsatt toll store deler av 1. halvår, men tørken på sommeren medførte økt slakting og et reguleringslager på 2 750 tonn ved utgangen av året. Uttak av 775 tonn som følge av utslakting av verpehøner før tiden ga tilnærmet balanse i eggmarkedet i 2018.

 • Omsetningsavgift 2019

  Omsetningsavgiften belastes de dyreslag/produksjoner der det er markedsregulering og felles opplysningsvirksomhet. Midlene brukes til faglige tiltak, opplysningsvirksomhet, administrasjonskostnader hos markedsregulator, markedsregulerende tiltak og produksjonsregulerende tiltak. Midlene plasseres i fond - og det er tre adskilte fond for hvitt kjøtt, egg og kjøtt fra storfe, sau/lam og gris.

 • Prognoser i 2019

  Det er planlagt å utarbeide 6 prognoser i 2019. Dette gir en oppdatering på prognosene ca. hver andre måned. Datoene for offentliggjøring av prognosene ser dere her.

 • Prisutsikter

  Her beskrives prisutsiktene fremover. Det som her omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes også av mange andre elementer så det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng. Denne siden vil bli oppdatert ved behov, og for alle prisvurderinger tas det forbehold om endringer som måtte oppstå på grunn av endringer i markedssituasjonen for det enkelte dyreslag.

 • Grunnlagsdokument

  I Grunnlagsdokumentet gjennomgås forhold som har betydning for fastsetting av gjennomnittlig planlagt engrospris.

 • Engrospriser i 1. halvår 2019 og avtaleåret 2018/2019.

  Her presenteres nye engrospriser for storfe, lam og egg. Fra 1. juli 2013 ble volummodellen innført også for lam og egg. Målprisen ble erstattet med planlagte gjennomsnittlige engrospriser. Storfe ble lagt om til volummodellen fra 1. juli 2009. Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg er vedtatt for første halvår 2019. For gris gjelder målpris for avtaleåret 2018/2019.

 • Endringer i pris mellom klasser av storfe

  For å få bedre samsvar mellom priser og den faktiske verdien av kjøttet er prisdifferensieringen mellom klassene endret fra 2. juli 2018. De beste klassene får en høyere pris og de svakeste en lavere pris.

    1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 15 artikler