Søk:

 
Du er her: Forside 

Verktøylinje

Siste artikler fra Totalmarked kjøtt og egg

 • Importstatistikk

  Vedlegget viser importstatistikken. Åpne vedlegget for å se grafer og tabeller. Tallene stammer fra Toll- og avgiftsdirektoratet og Statistisk Sentralbyrå og de oppdateres månedlig.

 • Ukentlig oppfølging

  Her finner dere ukentlig oppdatert informasjon fra Totalmarked kjøtt og egg. Dette er informasjon om tilførsler (slakting og mottak av egg), engrossalg, prisuttak, lagerbeholdning og mer. Se vedleggene lenger ned og beskrivelse av de ulike rapportene.

 • Prognosen 2017 - Fortsatt stort overskudd av sau og lam.

  (08.03.2017) Den nye prognosen bekrefter den meget krevende markedssituasjon for sau og lam. Det prognoseres også noe overskudd av gris og egg, men for disse produksjonene er overskuddet av en størrelse som er håndterbart innenfor tilgjengelige reguleringsvirkemidler. Storfe preges fortsatt av underskudd, selv om det er noe redusert fra forrige prognose.

 • Grunntilskudd i 2017

  Det er Nortura som foreslår satser for grunntilskudd ovenfor avtalepartene.

 • Kjøtt- og eggmarkedet i tall

  Kjøttmarkedet i tall er en samling av tall og statistikk fra totalmarkedet og slakting/tilførsler i Nortura. Den omfatter i hovedsak tall for 4-beinte dyreslag, men inneholder også en del tall for egg og fjørfekjøtt.

 • Kjøtt- og eggmarkedet i 2016

  Totalmarkedet for kjøtt og egg var i 2016 preget av stort overskudd av sau/lam og gris. Hele eksportkvoten på nærmere 1.900 tonn svinekjøtt ble benyttet, og det ble gjennomført tiltak for å sikre norsk ribbe til jul. For storfe var det fortsatt underskudd av norskprodusert storfekjøtt, men noe mindre enn året før på grunn av en økning i tilførslene på 2.000 tonn. Eggmarkedet var i balanse i 2016.

 • Omsetningsavgift 2017

  Omsetningsavgiften belastes de dyreslag/produksjoner der det er markedsregulering og felles opplysningsvirksomhet. Midlene brukes til faglige tiltak, opplysningsvirksomhet, administrasjonskostnader hos markedsregulator, markedsregulerende tiltak og produksjonsregulerende tiltak. Midlene plasseres i fond - og det er tre adskilte fond for hvitt kjøtt, egg og kjøtt fra storfe, sau/lam og gris.

 • Prognoser i 2017

  Det er planlagt å utarbeide 6 prognoser i 2017. Dette gir en oppdatering på prognosene ca. hver andre måned. Datoene for offentliggjøring av prognosene ser dere her.

 • Prisutsikter

  Her beskrives prisutsiktene fremover. Det som her omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes også av mange andre elementer så det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng. Denne siden vil bli oppdatert ved behov, og for alle prisvurderinger tas det forbehold om endringer som måtte oppstå på grunn av endringer i markedssituasjonen for det enkelte dyreslag.

 • Engrospriser i 1. halvår 2017 og avtaleåret 2016/2017.

  Her presenteres nye engrospriser for storfe, lam og egg. Fra 1. juli 2013 ble volummodellen innført også for lam og egg. Målprisen ble erstattet med planlagte gjennomsnittlige engrospriser. Storfe ble lagt om til volummodellen fra 1. juli 2009. Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg er vedtatt for første halvår 2017. For gris gjelder målpris for avtaleåret 2016/2017.

    1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 14 artikler