Tips en venn

Verktøylinje

Småfe - Ung sau

Krav til leverandører av varer til regulering.

Alt salg og kjøp av markedsregulert vare til/ fra sesonglager skal avtales med Totalmarked kjøtt og egg i god tid før gjennomføring.

Varsle på felles e-postadresse.

Leverandør er ansvarlig for at slakt og andre varer som leveres til sesonglager er i henhold til spesifikasjoner og krav.

Ansvaret er gjeldende helt fram til varen er godkjent av mottagende sesonglager.

Varene skal følge og tilfredsstille de til enhver tid gjeldende myndighetskrav og –regler samt bransjenormer for varen.

Transport skal organiseres av leverandøren, men etter avtale kan det faktureres Totalmarked kjøtt og egg.

Alle avvik vil bli avviksbehandlet i henhold til Totalmarked kjøtt og egg sin avviksbehandling. Se dokument om avvikshåndtering her. Reklamasjoner vedrørende leveranser fra sesonglager rettes til mottagers kundekontakt i Nortura SA.

Ung sauen skal kløyves og være grovsortert innenfor samme hovedklasse og fettgruppe ved leveranse til fryselagre etter beste evne. Skrottlappen skal være synlig og festet til skrottets slagside.

 

Sorteringsgrupper Ung sau

Lagring
Sorteres i grupper.

Pakkes
Hvert slakt skal kløyes og pakkes separat i klar polytylensekk. Disse emballeres med stockinette. De skal merkes etter gjeldende krav.

Følgende reguleres ikke

  • Ung sau i klasse P-.
  • Overfete Ung sau, i fettgruppe 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+.
  • Ung sau i fettgruppe 1-.
  • Ung sau med gul fettfarge.
  • Ung sau som er nødslaktet.
  • Nisjer som ikke er å betrakte som ordinær vare.

 

Sorteringsgrupperinger: