Tips en venn

Verktøylinje

Småfe - lam

Krav til leverandører av varer til regulering

Alt salg og kjøp av markedsregulert vare til/ fra sesonglager skal avtales med Totalmarked kjøtt og egg i god tid før gjennomføring.

Varsle på felles e-postadresse.

Leverandør er ansvarlig for at slakt og andre varer som leveres til sesonglager er i henhold til spesifikasjoner og krav.

Ansvaret er gjeldende helt fram til varen er godkjent av mottagende sesonglager.

Varene skal følge og tilfredsstille de til enhver tid gjeldende myndighetskrav og –regler samt bransjenormer for varen.

Transport skal organiseres av leverandøren, men etter avtale kan det faktureres Totalmarked kjøtt og egg.

Alle avvik vil bli avviksbehandlet i henhold til Totalmarked kjøtt og egg sin avviksbehandling. Se dokument om avvikshåndtering her. Reklamasjoner vedrørende leveranser fra sesonglager rettes til mottagers kundekontakt i Nortura SA.

Hele skrotter av småfe skal ha strikket forbein og henge på firer- eller åtterheng sortert innenfor samme hovedklasse og fettgruppe. Det skal være plastret godt i mellom skrottene på henget for å unngå sammen frysning av skrottene. Skrottlappen skal være synlig og festet til skrottens slagside.

 

Sorteringsgrupper lam

Lagring
Sorteres i grupper

Pakkes
Hvert lam pakkes i klar polytylensekk, emballeres med stockinette og merkes etter gjeldende krav.

Følgende reguleres ikke

  • Lam i klasse P-
  • Overfete lam, i fettgruppe 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
  • Lam i fettgruppe 1-
  • Lam med gul fettfarge
  • Lam som er nødslaktet
  • Nisjer som ikke er å betrakte som ordinær vare

 

Sorteringsgrupperinger