Tips en venn

Verktøylinje

Prisutsikter

Her beskrives prisutsiktene fremover. Det som her omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes også av mange andre elementer så det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng. Denne siden vil bli oppdatert ved behov, og for alle prisvurderinger tas det forbehold om endringer som måtte oppstå på grunn av endringer i markedssituasjonen for det enkelte dyreslag.

Vi gjør oppmerksom på at disse prisutsiktene gjelder engrospris. Se oversikt over engrosprisene her. 

Avregningspris - pris til bonde - vil avhenge av disse prisene, men det kommer mange andre elementer i tillegg. Blant annet endringer i omsetningsavgift. Oppbyggingen av nettonoteringen kan sees her.

 

Oppdatert pr: 01.11.2019


Storfe

For 1. halvår 2020 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på storfe kr 61,20 per kg. 

 

Planlagte engrosprisendringer per kilo første halvår 2020: 

30. desember (uke 1) opp kr 0,70 
2. mars (uke 10) ned kr 0,80 
16. mars (uke 12) opp kr 0,50 
13. april (uke 16) opp kr 0,50 
20. april (uke 17) opp kr 0,80 

Konsernstyret i Nortura har fastsatt en planlagt gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2020 på kr 61,20. Dette er en økning på kr 0,70 fra 2019. Det legges opp til å ta ut hele prisøkningen.

Engrosprisløypene er utarbeidet med bakgrunn i å stimulere til leveranse i perioder med stort underskudd. Fra 2. juli 2018 ble priser mellom klasser av storfe endret. Les mer om det her.Gris

Målpris for avtaleperioden 1. juli 2019 til og med 30. juni 2020 er kr 32,43 per kg. Det er en videreføring fra siste avtaleår. Med bakgrunn i markedsutsiktene legges det for avtaleåret 2019/2020 opp til å ta ut målpris på gris.  

Ligningen for beregning av kjøttprosent ble justert fra 1. juli. Den nye ligningen vil i snitt gi 0,7 prosent høyere kjøttprosent i forhold til den gamle. Samtidig ble pristilleggene for kjøttprosent justert.  

 

Planlagte og gjennomførte engrosprisendringer per kilo i 2. halvår 2019:

1. juli (uke 27) opp kr 0,20 - gjennomført
26. august (uke 35) opp kr 0,50 - gjennomført

30. september (uke 40)

opp kr 0,40 - gjennomført 

14. oktober (uke 42)

opp kr 0,40 - gjennomført 

9. desember (uke 50)  ned kr 0,40 - gjennomført  
16. desember (uke 51) ned kr 0,40  

I desember legges det som tidligere opp til ytterligere nedtrapping på pris for de tyngste vektgruppene for å trekke fram gris til slakting før jul.

 Uke 49, fra 2. desember:

 • settes prisen på gris fra 85 til 90 kg ned med kr 0,30 per kg 
 • gris fra 90 til 95 kg settes ned med kr 0,80 per kg
 • gris over 95 kg settes ned med kr 0,70 per kg.

Uke 50, fra 9. desember:

 • settes prisen på gris under 81 kg ned med kr 0,40 per kg
 • gris fra 81 til 85 kg settes ned med kr 0,80 per kg
 • gris fra 85 til 90 kg settes ned med kr 0,90 per kg
 • gris fra 90 til 100 kg settes ned med kr 1,10 per kg 
 • gris over 100 kg settes ned med kr 0,60 per kg.

Uke 51, fra 16. desember:

 • settes prisen på gris under 79 kg ned med kr 0,40 per kg
 • gris fra 79 til 81 kg settes ned med kr 0,80 per kg
 • gris fra 81 til 85 settes ned med kr 0,90 per kg
 • gris fra 85 til 95 kg settes ned med kr 1,00 per kg
 • gris fra 95 til 100 kg settes ned med kr 0,70 per kg
 • gris over 100 kg settes ned med kr 0,50 per kg. 

 

Lam

For 1. halvår 2020 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på lam kr 66,10 per kg. Dette er en videreføring fra planlagt engrospris for 2. halvår 2019.  

   

Planlagte engrosprisendringer per kilo i 1. halvår 2020: 

30. desember (uke 1) opp kr 0,50 
20. januar (uke 4) opp kr 0,80
10. februar (uke 7) opp kr 0,80 
16. mars (uke 12) opp kr 1,00
25. mai (uke 22) opp kr 4,00

 

Sau

Ingen planlagte endringer i 1. halvår 2020. Satsene for omsetningsavgift er differensiert mellom sau og lam i 2019.

Avregningspris til produsent for sau og lam påvirkes også blant annet av endringer i grunntilskudd. Grunntilskudd kan det leses mer om her

 

 

Egg

For 1. halvår 2020 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på egg kr 19,50 per kg. Det er en teknisk prisøkning på 10 øre fra 2. halvår 2019 på grunn av økt andel egg fra frittgående høner til en høyere pris enn egg fra høner i miljøinnredning.

 

Planlagte engrosprisendringer per kilo i 1. halvår 2020:

30. desember (uke 1) 

ned kr 0,10 for egg fra miljøinnredning    

prisen for egg fra frittgående endres ikke