Tips en venn

Verktøylinje

Prisutsikter - endring for egg

Her beskrives prisutsiktene fremover. Det som her omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes også av mange andre elementer så det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng. Denne siden vil bli oppdatert ved behov, og for alle prisvurderinger tas det forbehold om endringer som måtte oppstå på grunn av endringer i markedssituasjonen for det enkelte dyreslag.

Vi gjør oppmerksom på at disse prisutsiktene gjelder engrospris. Se oversikt over engrosprisene  

Avregningspris - pris til bonde - vil avhenge av disse prisene, men det kommer mange andre elementer i tillegg. Blant annet endringer i omsetningsavgift. Oppbyggingen av nettonoteringen kan sees her.

 

Oppdatert pr: 28.03.2019


Storfe

For 1. halvår 2019 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på storfe kr 60,50 per kg.

Planlagte og gjennomførte engrosprisendringer per kilo første halvår 2019: 

31. desember (uke 1) opp kr 0,70 - gjennomført
4. mars (uke 10) ned kr 0,80 - gjennomført
22. april (uke 17) opp kr 0,70 - gjennomført
29. april (uke 18) opp kr 0,70 - gjennomført

Konsernstyret i Nortura har fastsatt en planlagt gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2019 på kr 60,50. Dette er en økning på kr 0,20 fra 2. halvår 2018 og uendret fra 1. halvår 2018. Det legges opp til å ta ut hele prisøkningen.

Engrosprisløypene er utarbeidet med bakgrunn i å stimulere til leveranse i perioder med stort underskudd. Fra 2. juli 2018 er det endringer i priser mellom klasser av storfe. Les mer om det her.Gris

Målpris for avtaleperioden 1. juli 2018 til og med 30. juni 2019 er kr 32,43. Det er en videreføring fra siste avtaleår.  Med bakgrunn i markedssutsiktene legges det for avtaleåret 2018/2019 opp til et prisuttak om lag kr 1,20 under målpris på gris.  

 

Gjennomførte engrosprisendringer per kg for avtaleåret 2018/2019:

1. oktober (uke 40)

opp kr 0,40 - gjennomført

15. oktober (uke 42)

opp kr 0,40 - gjennomført

desember  ned kr 0,80 - gjennomført 

I desember ble det i tillegg gjennomført ytterligere nedtrapping på pris for de tyngste vektgruppene for å trekke fram gris til slakting før jul.

 

 

Lam

For 1. halvår 2019 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på lam kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018 og også uendret fra 1. halvår 2018.    

 

Gjennomførte engrosprisendringer per kg i 1. halvår 2019:  

31. desember (uke 1) opp kr 0,50 - gjennomført
14. januar (uke 3) opp kr 1,00 - gjennomført
4. februar (uke 6) opp kr 1,00 - gjennomført
25. februar (uke 9) opp kr 1,00 - gjennomført
22. april (uke 17) opp kr 4,00 - gjennomført

 

Sau

Ingen endringer i 1. halvår 2019.

Avregningspris til produsent for sau og lam påvirkes også blant annet av endringer i grunntilskudd. Grunntilskudd kan det leses mer om her

 

 

Egg

For 1. halvår 2019 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på egg kr 19,15 per kg. Det er en reduksjon på 10 øre fra 2. halvår 2018, og 20 øre lavere enn 1. halvår 2018.  

Større økning av andelen egg fra frittgående høner enn forutsatt medførte behov for å justere prisløypa for egg for å unngå overnotering i forhold til planlagt gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2019. Fra mandag 1. april (uke 14) ble engrosprisen for egg fra høner i miljøinnredning redusert med kr 0,20 per kg og for egg fra frittgående høner med kr 0,10 per kg.

Gjennomførte engrosprisendringer per kg 1. halvår 2019:

14. januar (uke 3) 

ned kr 0,20 for egg fra miljøinnredning - gjennomført   

ned kr 0,10 for egg fra frittgående - gjennomført 

1. april (uke 14) 

ned kr 0,20 for egg fra miljøinnredning - gjennomført   

ned kr 0,10 for egg fra frittgående - gjennomført