Tips en venn

Verktøylinje

Prisutsikter

Her beskrives prisutsiktene fremover. Det som her omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes også av mange andre elementer så det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng. Denne siden vil bli oppdatert ved behov, og for alle prisvurderinger tas det forbehold om endringer som måtte oppstå på grunn av endringer i markedssituasjonen for det enkelte dyreslag.

Vi gjør oppmerksom på at disse prisutsiktene gjelder engrospris. Se oversikt over engrosprisene her. 

Avregningspris - pris til bonde - vil avhenge av disse prisene, men det kommer mange andre elementer i tillegg. Blant annet endringer i omsetningsavgift. Oppbyggingen av nettonoteringen kan sees her.

 

Oppdatert pr: 20.12.2018


Storfe

For 1. halvår 2019 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på storfe kr 60,50 per kg.

Planlagte og gjennomførte engrosprisendringer per kilo andre halvår 2018 og første halvår 2019: 

3. september (uke 36) ned kr 1,10  - gjennomført  
1. oktober (uke 40) ned kr 1,60  - gjennomført
5. november (uke 45) opp kr 0,70 - gjennomført
3. desember (uke 49) opp kr 0,50 - gjennomført
31. desember (uke 1) opp kr 0,70 - gjennomført
4. mars (uke 10) ned kr 0,80
22. april (uke 17) opp kr 0,70
29. april (uke 18) opp kr 0,70

Konsernstyret i Nortura har fastsatt en planlagt gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2019 på kr 60,50. Dette er en økning på kr 0,20 fra 2. halvår 2018 og uendret fra 1. halvår 2018. Det legges opp til å ta ut hele prisøkningen.

Engrosprisløypene er utarbeidet med bakgrunn i å stimulere til leveranse i perioder med stort underskudd. Fra 2. juli 2018 er det endringer i priser mellom klasser av storfe. Les mer om det her.Gris

Målpris for avtaleperioden 1. juli 2018 til og med 30. juni 2019 er kr 32,43. Det er en videreføring fra siste avtaleår.  Med bakgrunn i markedssutsiktene legges det for avtaleåret 2018/2019 opp til et prisuttak om lag kr 1,20 under målpris på gris.  

 

Planlagte engrosprisendringer per kg for avtaleåret 2018/2019:

1. oktober (uke 40)

opp kr 0,40 - gjennomført

15. oktober (uke 42)

opp kr 0,40 - gjennomført

desember  se prisnedtrapping nedenfor

I desember ble det gjennomført nedtrapping på pris og vekter for å trekke fram gris til slakting før jul. 

Uke 49, fra 3. desember:

 • settes prisen på gris fra 85 til 90 kg ned med kr 0,30 per kg 
 • gris fra 90 til 95 kg settes ned med kr 0,80 per kg
 • gris over 95 kg settes ned med kr 0,70 per kg.

Uke 50, fra 10. desember:

 • settes prisen på gris under 81 kg ned med kr 0,40 per kg
 • gris fra 81 til 85 kg settes ned med kr 0,80 per kg
 • gris fra 85 til 90 kg settes ned med kr 0,90 per kg
 • gris fra 90 til 100 kg settes ned med kr 1,10 per kg 
 • gris over 100 kg settes ned med kr 0,60 per kg.

Uke 51, fra 17. desember:

 • settes prisen på gris under 79 kg ned med kr 0,40 per kg
 • gris fra 79 til 81 kg settes ned med kr 0,80 per kg
 • gris fra 81 til 85 settes ned med kr 0,90 per kg
 • gris fra 85 til 95 kg settes ned med kr 1,00 per kg
 • gris fra 95 til 100 kg settes ned med kr 0,70 per kg
 • gris over 100 kg settes ned med kr 0,50 per kg. 

 

 

Lam

For 1. halvår 2019 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på lam kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018 og også uendret fra 1. halvår 2018.    

 

Planlagte og gjennomførte engrosprisendringer per kg 2. halvår 2018 og 1. halvår 2019:  

2. juli (uke 27)  opp kr 0,50 - gjennomført 

6. august (uke 32)

opp kr 4,90 - gjennomført 

27. august (uke 35)  ned kr 0,50 - gjennomført 
3. september (uke 36) ned kr 1,00 - gjennomført  
10. september (uke 37) ned kr 1,50 - gjennomført  
17. september (uke 38) ned kr 1,00 - gjennomført  
24. september (uke 39) ned kr 1,80 - gjennomført
1. oktober (uke 40) ned kr 1,30 - gjennomført 
8. oktober (uke 41) ned kr 0,50 - gjennomført  
12. november (uke 46) ned kr 1,00 - gjennomført
31. desember (uke 1) opp kr 0,50 - gjennomført
14. januar (uke 3) opp kr 1,00 - gjennomført
4. februar (uke 6) opp kr 1,00
25. februar (uke 9) opp kr 1,00
22. april (uke 17) opp kr 4,00

 

Sau

Ingen endringer i 1. halvår 2019.

Gjennomførte engrosprisendringer per kg 2. halvår 2018:

6. august (uke 32) 

opp kr 3,00 - gjennomført   
3. september (uke 36)         ned kr 3,00 - gjennomført
22. oktober (uke 43)  opp kr 2,00 - gjennomført
29. oktober (uke 44)  opp kr 1,00 - gjennomført
26. november (uke 48)  ned kr 3,00 - gjennomført

Avregningspris til produsent for sau og lam påvirkes også blant annet av endringer i grunntilskudd. Grunntilskudd kan det leses mer om her

 

 

Egg

For 1. halvår 2019 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på egg kr 19,15 per kg. Det er en reduksjon på 10 øre fra 2. halvår 2018, og 20 øre lavere enn 1. halvår 2018.  

 

Planlagte og gjennomførte engrosprisendringer per kg 2. halvår 2018 og 1. halvår 2019:

2. juli (uke 27)       

uendret for egg fra frittgående høner    

ned kr 0,20 for egg fra miljøinnredning   - gjennomført

10. september (uke 37)   

ned kr 0,20 for egg fra miljøinnredning   - gjennomført

ned kr 0,10 for egg fra frittgående - gjennomført

14. januar (uke 3) 

ned kr 0,20 for egg fra miljøinnredning - gjennomført   

ned kr 0,10 for egg fra frittgående - gjennomført