Tips en venn

Verktøylinje

Prisutsikter - endring for egg og storfe

Her beskrives prisutsiktene fremover. Det som her omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes også av mange andre elementer så det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng. Denne siden vil bli oppdatert ved behov, og for alle prisvurderinger tas det forbehold om endringer som måtte oppstå på grunn av endringer i markedssituasjonen for det enkelte dyreslag.

Vi gjør oppmerksom på at disse prisutsiktene gjelder engrospris. Se oversikt over engrosprisene her. 

Avregningspris - pris til bonde - vil avhenge av disse prisene, men det kommer mange andre elementer i tillegg. Blant annet endringer i omsetningsavgift. Oppbyggingen av nettonoteringen kan sees her.

 

Oppdatert pr: 07.09.2018


Storfe

For 2. halvår 2018 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på storfe kr 60,30 per kg.

7. september ble prisløypa på storfe bestemt endret for å oppnå et prisuttak mer i samsvar med planlagt gjennomsnittlig engrospris.  Mandag 5. november (uke 45) økes engrosprisen for storfe med kr 0,70 per kg. Mandag 3. desember (uke 49) økes engrosprisen for storfe med kr 0,50 per kg.

Planlagte og gjennomførte engrosprisendringer per kilo andre halvår 2018: 

3. september (uke 36) ned kr 1,10  - gjennomført  
1. oktober (uke 40) ned kr 1,60  - gjennomført
5. november (uke 45) opp kr 0,70
3. desember (uke 49) opp kr 0,50

Konsernstyret i Nortura har fastsatt en planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018 på kr 60,30. Dette er en reduksjon på kr 0,20 fra 1. halvår 2018, men 30 øre høyere enn 2. halvår 2017. Det legges opp til å ta ut hele prisøkningen.

Engrosprisløypene er utarbeidet med bakgrunn i å stimulere til leveranse i perioder med stort underskudd. Fra 2. juli 2018 er det endringer i priser mellom klasser av storfe. Les mer om det her.Gris

Målpris for avtaleperioden 1. juli 2018 til og med 30. juni 2019 er kr 32,43. Det er en videreføring fra siste avtaleår. Prisuttaket inneværende avtaleår blir vel 80 øre under målpris. På grunn av markedssutsiktene legges det for avtaleåret 2018/2019 opp til et prisuttak om lag kr 1,20 under målpris på gris.  

 

Planlagte engrosprisendringer per kg for avtaleåret 2018/2019:

1. oktober (uke 40)

opp kr 0,40 - gjennomført

15. oktober (uke 42)

opp kr 0,40 - gjennomført

10. desember (uke 50) ned kr 0,40 
17. desember (uke 51) ned kr 0,40

I desember legges det opp til nedtrapping på pris og vekter for å trekke fram gris til slakting før jul. 

 

 

Lam

For 2. halvår 2018 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på lam kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2018 og også uendret fra 2. halvår 2017.    

 

Planlagte og gjennomførte engrosprisendringer per kg 2. halvår 2018:  

2. juli (uke 27)  opp kr 0,50 - gjennomført 

6. august (uke 32)

opp kr 4,90 - gjennomført 

27. august (uke 35)  ned kr 0,50 - gjennomført 
3. september (uke 36) ned kr 1,00 - gjennomført  
10. september (uke 37) ned kr 1,50 - gjennomført  
17. september (uke 38) ned kr 1,00 - gjennomført  
24. september (uke 39) ned kr 1,80 - gjennomført
1. oktober (uke 40) ned kr 1,30 - gjennomført 
8. oktober (uke 41) ned kr 0,50 - gjennomført  
12. november (uke 46) ned kr 1,00

 

Sau

Planlagte og gjennomførte engrosprisendringer per kg 2. halvår 2018:  

6. august (uke 32) 

opp kr 3,00 - gjennomført   
3. september (uke 36)         ned kr 3,00 - gjennomført
22. oktober (uke 43)  opp kr 2,00 - gjennomført
29. oktober (uke 44)  opp kr 1,00
26. november (uke 48)  ned kr 3,00

Avregningspris til produsent for sau og lam påvirkes også blant annet av endringer i grunntilskudd. Grunntilskudd kan det leses mer om her

 

 

Egg

For 2. halvår 2018 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på egg kr 19,25 per kg. Det er en reduksjon på 10 øre fra 1. halvår 2018, men 5 øre høyere enn 2. halvår 2017.  

Større økning av andelen egg fra frittgående høner enn forutsatt har medført behov for å justere prisløypa for egg for å unngå overnotering i forhold til planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018. Fra mandag 10. september (uke 37) ble engrosprisen for egg fra høner i miljøinnredning redusert med kr 0,20 per kg og for egg fra frittgående høner med kr 0,10 per kg.

 

Planlagte og gjennomførte engrosprisendringer per kg 2. halvår 2018:

2. juli (uke 27)       

uendret for egg fra frittgående høner    

ned kr 0,20 for egg fra miljøinnredning   - gjennomført

10. september (uke 37)   

ned kr 0,20 for egg fra miljøinnredning   - gjennomført

ned kr 0,10 for egg fra frittgående - gjennomført