Høsten er her, og småfesesongen er i full gang!

Sauer på beite

Småfesesongen er i gang og fabrikkene melder om bra trøkk allerede.

Siste torsdag i september er det også fårikålens festdag, tilgangen er god og det jobbes allerede overtid på slakteriene for å sørge for at alle som vil skal få gode norske råvarer å ha på middagsbordet.