Verktøylinje

Nettonotering

Engrospris helt slakt er markedsprisen som industrien betaler ved omsetning av helt slakt. Målprisen/planlagt gjennomsnittlig engrospris er på dette nivået. Pris til bonde - avregningsprisen - avledes av prisen på helt slakt gjennom elementene i det som heter nettonoteringen. Oppbygningen av denne presenteres her.

Oppstillingen nedenfor viser hvordan avregningspris til bonden er bygget opp.

              Nettonoteringen
- forholdet mellom engrospris og avregningsprisDette innebærer at de offentlige avgiftene til kjøttkontroll og forskning legges til Planlagt gjennomsnittlig engrospris/målpris, og når markedssituasjonen gir rom for at prisene kan tas ut av markedet, er det ikke kjøttprodusenten som ”bærer” disse kostnadene.