Søk:

 
Du er her: Forside /Markedsordninger

Verktøylinje

Ny markedsordning

Etter jordbruksforhandlingene 2008 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede endringer i markedsordningene for kjøtt og egg. Arbeidsgruppen var bredt sammensatt med representanter fra avtalepartene og markedsaktører. Endringene i markedsordningene ble foreslått slik at forpliktelsene Norge har i henhold til WTO-avtalen skal overholdes. Endringene ble foreslått gjennomført fra 01. juli 2009. Den 19. februar 2009 avga arbeidsgruppen sin rapport.

Les rapporten fra arbeidsgruppen her (ekstern lenke)

Ved jordbruksoppgjøret 2009 ble avtalepartene enige om å velge volummodellen som framtidig løsning for markedsregulering for storfe, svin, lam og egg. Markedsordningen for storfekjøtt ble overført til volummodellen med virkning fra 1. juli 2009. 

En arbeidsgruppe med mandat å utrede en eventuell omlegging av markedsordningene for lam og egg til volummodellen avga sin innstilling 15.11. 2012: Les arbeidsgrupperapporten her (ekstern lenke) 

Jordbruksavtalepartene ble enige om overflytting av markedsordningene for lam og egg til volummodellen fra 1. juli 2013. Sau inngår også i volummodellen sammen med lam fra 1. juli 2013.

  

Litt om eksisterende markedsordning

  • Organisering

    Totalmarked kjøtt og egg har det operative ansvaret for markedsreguleringen i Nortura. Nortura er markedsregulator på kjøtt og egg, slik TINE er det på melk og Felleskjøpet på korn.

  • Markedsordningene i landbruket

    Markedsordningene er hjemlet i Omsetningsloven, og når det gjelder kjøtt og egg er det Nortura som har rollen som markedsregulator. I Nortura er det avdeling Totalmarked kjøtt og egg som har det operative ansvaret for de oppgaver som tilfaller markedsreguleringen.

  • Markeds- og produksjonsregulering

    Formålet med markeds- og produksjonsreguleringen er å bidra til å sikre at jordbruket oppnår de priser som er fastsatt i Jordbruksavtalen, og oppnå balanse mellom tilbud og etterspørsel av markedsregulerte varer.