Tips en venn

Verktøylinje

Målpris og planlagte gjennomsnittlige engrospriser

Målpris for gris fastsettes av avtalepartene i Jordbruksavtalen. Avtaleperioden for målpris er fra 1. juli til 30. juni. Styret i Nortura fastsetter planlagte gjennomsnittlige engrospriser for storfe, lam og egg for hvert halvår. Som markedsregulator på kjøtt og egg har Nortura ansvar for å sette engrosprisene til riktig nivå i forhold til markedssituasjonen for den enkelte produksjon, samt legge prisløyper for hele avtaleperioden.

Ukentlig oppfølging av prisuttaket finner dere her.

Målpris på gris og planlagte gjennomsnittlige engrospriser på storfe, lam og egg er definert til følgende klasser/kvaliteter:

Varegruppe Representantvare
Gris Slaktegris klasse E og S med et gjennomsnitt for alle kjøttprosenter og alle varegrupper under 85 kg.
Storfe Ung okse, fettgruppe 2-, 2 og 2+, alle klasser O og R unntatt R+   
Sau og lam

Lam, fettgruppe 2-, 2 og 2+, alle klasser O og R unntatt gammelnorsk sau.

Egg

Egg, klasse A over 53 gram, sortert på brett.

Gjennomsnittsprisen veies etter ukentlige tilførsler for alle

Målprisens registreringspunkt for hele slakt av gris er ved engrossalg av helt slakt på følgende slakterianlegg: Nortura Steinkjer, Nortura Rudshøgda og Nortura Forus. Prisen tilsvarer Norturas engrosprisliste for helt slakt i nevnte områder, korrigert for avgifter. Tilsvarende er prisgrunnlaget for hele slakt av storfe engrosprisnoteringer ved følgende slakterianlegg: Nortura Malvik, Nortura Rudshøgda, og Nortura Egersund. For lam: Nortura Malvik, Nortura Rudshøgda og Nortura Forus. For egg er noteringssted Norturas anlegg i Hå. 

Målpris og gjennomsnittlig engrospris er dermed definert til pris uttatt i markedet og akkumulert prisuttak i avtaleåret (for gris) og halvåret. Disse skal komme ut på et veid gjennomsnitt som ligger på eller under målpris/planlagt gjennomsnittlig engrospris. Målpris og planlagte gjennomsnittlige engrospriser er dermed ingen garantert pris, men derimot en maksimalpris.

Da det er veid, akkumulert prisuttak som er avgjørende, kan prisen varieres gjennom året. Men dog kan prisnoteringen ikke overstige målpris/planlagt gjennomsnittlig engrospris med mer enn 10 prosent i 2 sammenhengende uker.

Når det gjelder oppbygning av avregningspris (pris til produsent) på kjøtt fra 4-beinte dyreslag kan det leses mer her.