Søk:

 
Du er her: Forside /Jordbruksforhandlingene

Verktøylinje

Jordbruksoppgjøret 2020

30. april 2020 ble Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag enige med staten om jordbruksavtale for 2020-21, etter forenklede forhandlinger.

 

Det finnes mye stoff om jordbruksoppgjøret på disse nettsidene:

- Landbruks- og matdepartementet -
klikk her.

- Bondelaget - klikk her.

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag - klikk her.