Søk:

 
Du er her: Forside /Jordbruksforhandlingene

Verktøylinje

Jordbruksforhandlingene 2019

16. mai 2019 ble Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag enige med staten om ny jordbruksavtale for 2019-20.

 

Det finnes mye stoff om jordbruksoppgjøret på disse nettsidene:

- Landbruks- og matdepartementet -
klikk her.

- Bondelaget - klikk her.

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag - klikk her.