Tips en venn

Verktøylinje

Grunntilskudd i 2020

Det er Nortura som foreslår satser for grunntilskudd ovenfor avtalepartene.

Etter søknad fra Nortura er følgende satser for grunntilskudd (kr per kg) vedtatt for 2020:

 

01.01 03.02 24.02 31.08 05.10 19.10

Lam under 13 kg

0,00

         

Lam 13,0 - 23,0 kg

3,80

4,70

 

4,20

3,70

 

Lam 23,0 kg og tyngre

2,80 3,70   3,20 2,70  

Sau og ung sau

3,80

 

 

1,80

 

3,80

Vær

0,00

 

5,00

 

 

0,00

Geit og kje

5,15