Søk:

 
Du er her: Forside /Grunntilskudd

Verktøylinje

Grunntilskudd i 2017

Det er Nortura som foreslår satser for grunntilskudd ovenfor avtalepartene.

Etter søknad fra Nortura er følgende satser for grunntilskudd (kr per kg) vedtatt for 2017:

 

01.01 02.01 06.02 27.02 04.09 09.10 30.10 13.11

Lam under 13 kg

0,00

             

Lam 13,0 - 23,0 kg

3,70

4,40

4,90

 

4,40

3,90

 

 

Lam 23,0 kg og tyngre

3,70 3,40 3,90   3,40 2,90    

Sau og ung sau

2,70

 

3,70

 

2,70

3,70

 

2,70

Vær

0,00

 

 

5,00

 

 

0,00

 

Geit og kje

5,15