Søk:

 
Du er her: Forside / Engrospriser /Endringer i pris mellom klasser av storfe

Verktøylinje

Endringer i pris mellom klasser av storfe

For å få bedre samsvar mellom priser og den faktiske verdien av kjøttet ble prisdifferensieringen mellom klassene endret fra 2. juli 2018. De beste klassene fikk en høyere pris og de svakeste en lavere pris.

En viktig oppgave for Nortura som markedsregulator er å fastsette riktig engrospris på de ulike kategorier, slakteklasser, fettgrupper og vektgrupper. Det er klassifiseringssystemet som er grunnlaget for dette. I forbindelse med oppfølgingen av klassifiseringen gjennomfører Animalia en fortløpende nedskjæring av et representativt utvalg av slakt. Her blir først og fremst andel av de ulike stykningsdeler vurdert i forhold til klassifiseringen som slakteriene setter. Med jevne mellomrom blir det også gjennomført en økonomisk analyse for oppfølging av prisdifferensieringen for å sikre at det er best mulig samsvar mellom betaling for klassene og den prisen som en oppnår i markedet på ulike stykningsdelene. I tillegg vil dyrematerialet endres på grunn av endringer i driftsopplegg, avlsarbeid, vekt med mer. Endringene i fettrekk som kom for noen år siden er eksempel på dette.

Det er foretatt en tilsvarende analyse med hensyn til differensiering mellom klasser. Konklusjonen er at differensieringen mellom slakteklasser økes. Den viktigste årsaken til dette er at verdiene av de edle stykningsdelene (biffer og fileter) har økt betydelig mer enn sorteringer (råstoff til f.eks. kjøttdeig). På et storfeslakt er det også ca. 20 % bein. Verdien på disse og andre mindreverdige produkter har samme eller lavere verdi enn for få år siden. Konsekvensen av dette er at den relative verdien på kjøttfulle slakt, slakt med god slakteklasse øker, mens verdien på mindre kjøttfulle slakt reduseres.

 

Fra 2. juli 2018 ble derfor prisdifferensieringen mellom de ulike slakteklassene endret, men dette påvirker i liten grad den gjennomsnittlige engrosprisen.

 

Klasse / kr pr kg E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Trinn pr. klasse fra P- før 2.7.18 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 2,50  
Trinn pr. klasse fra 2. juli 2018 0,70 0,70 0,70 1,20 1,20 1,50 1,50 1,60 1,50 1,20 1,20 1,00 1,00 2,00  

 

Klassetillegg                                                                                                                                                                Som det fremgår av det som er beskrevet over, vil endringene føre til større differensiering i favør av de beste klassene. Prinsipielt bør verdien av slakteskrotten gjenspeile verdien som oppnås i markedet. Med bakgrunn i endringene i prisdifferensieringen mellom klassene fjernet Nortura klassetilleggene i sine leveringsvilkår fra samme dato.