Søk:

 
Du er her: Forside /Aktuelle saker

Verktøylinje

Kjøtt- og eggmarkedet i 2018

Totalmarkedet for kjøtt og egg var også i 2018 preget av overskudd av gris og ubalanse for sau. Nesten hele eksportkvoten på nærmere 1.900 tonn svinekjøtt ble benyttet, og det ble også i 2018 gjennomført tiltak for å sikre norsk ribbe til jul. For storfe var det fortsatt underskudd av norskprodusert storfekjøtt i 1. halvår. Tilførslene økte delvis på grunn av tørken med vel 4.000 tonn, mens engrossalget gikk ned med nærmere 3.000 tonn fra året før. Det var import til nedsatt toll store deler av 1. halvår, men tørken på sommeren medførte økt slakting og et reguleringslager på 2 750 tonn ved utgangen av året. Uttak av 775 tonn som følge av utslakting av verpehøner før tiden ga tilnærmet balanse i eggmarkedet i 2018.

For storfe var det åpning for import med administrativ tollnedsettelse fra februar til midten av juli. Det var ikke tollnedsettelse for import av sideflesk/ribbe i 2018.

 

Kjøtt- og eggmarkedet i 2018

Retur/direkte salg er ikke tatt med

Produksjon

Salgs-produksjon tonn

endring fra -17

 Import-kvoter 

Engrossalg tonn

endring fra -17

Markeds-balanse 2018  

Adm. og annen import      

Markeds-dekning inkl. all import

Storfe/kalv 89 050 + 5 % 7300 1) 99 050 - 3 % -  2 700  4 700 2 000
Sau/lam 26 300 - 2 % 723 2) 26 850 - 3 % +   200    
Gris 136 950 + 0 % 1635 3) 135 050 - 1 %  + 3 500    
Egg   63 500  + 1 %    405 4) 64 000 + 1 % -    100    
  1. Omfatter bl.a. SACU-import av 4.285 tonn storfekjøtt omregnet m/ben, samt WTO-, EU- og GSP-kvote. 
  2. Fra Island: 527 tonn. WTO-kvote på 181 tonn og 14 tonn SACU omregnet m/ben
  3. Spekk utgjorde 942 tonn og 693 tonn av EU-/WTO-kvoter. 
  4. Import på 405 tonn egg. 

Eksportert kvantum 2018: 1.884 tonn gris (reguleringseksport)

 

Utviklingen i tilførsler siste 10 år